2021-HEDEN.. Zappsport kantine

In de Zappsport Kantine ontvangt Ron kinderen en bekende sporters met hun verhalen, wensen en dromen op sportgebied. En we volgen de belevenissen van Gerda en Theo, de vaste medewerkers van de kantine.

IMG_5396 

Het Gaslek

 

Kerstspecial